Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego www.ecoclima.waw.pl

Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego

www.ecoclima.waw.pl/oferta/pozwolenie-zintegrowane

W przypadku instalacji, których wpływ na środowisko może być ponadnormatywny, konieczne jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. To jeden z elementów oferty firmy Ecoclima, prowadzącej doradztwo z zakresu ochrony środowiska. Specjalnością firmy jest konsulting środowiskowy sprawdzający zgodność działania przedsiębiorstwa z normami prawnymi, na podstawie którego można sporządzić raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport oddziaływania na środowisko analizuje inwestycję, której realizacja jest planowana, uwypuklając potencjalne źródła niepokoju. Firma Ecoclima może również w imieniu klienta złożyć wymagany co roku raport do KOBIZE, krajowej bazy o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji.
ECOCLIMA Tomasz Trela
ul. Mazowiecka 57
05-205Dobczyn
mazowieckie
Tel.: +48514204122
REGON: 145963690